Om oss

Förskolan Rönnbäret har en vision om att vara en förskola som präglas av seende och positiva pedagoger med utbildning och kompetens. Pedagoger som utmanar barnen till lärande genom att själva vara bra förebilder och genom att erbjuda barnen en lärorik och inspirerande miljö. Vi vill sträva efter en stressfri förskola med en bra balans mellan aktivitet och vila. Vi på Rönnbäret lägger också stor vikt på att vara ute minst en gång per dag oavsett väder och att barnen får många tillfällen till rörelseaktiviteter.

Pedagogik

Förskolan startades 1990 och har en väl utvecklad pedagogisk verksamhet med sju anställda. Vi har en fantastisk personal som är enormt engagerade i våra barn och som arbetat länge tillsammans.

På Rönnbäret arbetar personalen efter en målsättning att ha en bra balans för barnen mellan aktivitet och vila, med fokus på att arbeta mot stress och för en givande lärande miljö. Sång, musik, rörelse, bild och skapande är en självklar del av pedagogiken. Matematik, naturvetenskap, språk och kultur tar stor plats i barnens vardag genom både praktisk och teoretisk vägledning. Förskolan anser att leken är viktig och planerar alltid in tid för fri lek där barnen kan träna sig i att samspela med andra och bearbeta saker som händer i deras liv. Barnen uppmuntras aktivt till att hjälpa varandra i olika situationer och pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder för barnen.Förskolan arbetar efter Läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Pedagogerna har ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder har om sitt barn tillsammans med pedagogers kunskap om barnet på förskolan, såväl som individ som i grupp, är ovärderlig.

Tema

Under terminen arbetar vi med olika teman. Exempel på teman vi har haft är staden, kroppen och naturvetenskap. Under terminen gör vi pyssel och aktiviteter som utforskar temat, både i större och mindre grupper.Traditioner

På Rönnbäret värnar vi om våra traditioner. Några uppskattade exempel är vårt Luciafirande samt sommarfest med uppträdanden av barnen där alla anhöriga bjuds in. Barnen bakar, pyntar, och planerar inför högtider tillsammans.


Aktiviteter

Veckodagarna är uppdelade i aktiviteter, såsom rörelse, sång, sagostund, bygg och konstruktion, skapande i vår ateljé, och ”fri lek”. Vi går ut varje dag, oavsett väder. Varje termin uppträder en teater på förskolan för alla barnen. De äldre barnen går även på teaterbesök utanför skolan. De äldre barnen besöker regelbundet närliggande bibliotek och erbjuds delta i simskola.

Utflykter

Under det varmare halvåret har vi en dag i veckan som utflyktsdag då vi går ut och utforskar naturen omkring oss. Vi har nära till Lill-Jansskogen, Tessinparken, och Djurgården.
unsplash