Vad innebär det att vara en del av ett föräldrakooperativ?

Rönnbäret är ett föräldrakooperativ. Det innebär att förskolan drivs av föräldrarna genom en ekonomisk förening, men sköts enligt kommunens riktlinjer. Förskolan drivs helt utan vinstsyfte. Personalen har det pedagogiska ansvaret medan en av föräldrarna utsedd styrelse ansvarar för förskolans administration och ekonomi.

Som del av ett föräldrakooperativ får man som förälder möjlighet att vara med och forma sitt barns förskola. Rönnbäret har en öppen och lyhörd miljö och en mycket engagerad föräldragrupp.

Det innebär både ett ansvar och privilegium att vara medlem i ett föräldrakooperativ. Vissa föräldrakooperativ har scheman för städning, matlagning och liknande. Det gör inte vi på Rönnbäret. Men det är viktigt att förstå att ett föräldrakooperativ innebär att alla föräldrar till alla barn måste engagera sig.


Under året organiseras två obligatoriska städdagar som alla föräldrar måste delta i. Varje månad har man som familj även en ”jourdag”, dvs en dag då man som förälder måste vara beredd att hoppa in i det fall personal är sjuk – detta för att undvika användning av vikarier. Resultatet är en miljö där barn och föräldrar känner varandra och är trygga tillsammans. I realiteten blir det ungefär en jourdag per år per familj.

Som förälder till ett barn på Rönnbäret förväntas du, någon gång under ditt barns förskoletid engagera dig i förskolans drift. Det kan handla om att gå med i en arbetsgrupp utsedd för specifik uppgift eller att ta en roll i styrelsen. Verksamheten är helt beroende av föräldrarnas engagemang och att alla bidrar!

Vi uppmuntrar er att ta del av ytterligare information kring vad det innebär att vara en del av ett kooperativ. Det är viktigt att alla medlemmar förstår och accepterar gällande regler.


unsplash